คู่มือการใช้งานเครื่อง PAPR (Instruction)


คู่มือการใช้เครื่อง PAPR

  1. ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งานเสมอ
  2. ตรวจสอบชุด ต้องไม่ได้รับความเสียหาย
  3. ตรวจสอบอายุ Filter เครื่องกรอง ไม่ควรเกิน 6 เดือน หลังจากใช้วันแรก
  4. ใช้งานร่วมกับชุด PPE และหย้ากากทางการแพทย์เสมอ
  5. ตรวจสอบหน้ากากใส่แผ่นใสพร้อมใช้งาน (ลอกแผ่นฟิล์มกันรอยออกทั้ง 2 ด้าน)
  6. คล้องเข็มขัดเข้ากับชุดกรองอากาศประกอบท่อหายใจเข้ากับชุดกรองอากาศและหน้ากากครอบศรีษะ ปิดล็อคให้แน่น
  7. กดปุ่มเปิดเครื่อง หมุนระดับพัดลมให้สูงสุด
  8. คล้องชุดกรองอากาศเข้าที่เอวผู้ใช้งานปรับเข็มขัดให้พอดี
  9. สวมหน้ากากครอบศรีษะ รูดซิปหลัง ผูกเชือกข้างลำตัวให้กระชับ
  10. มัดท่อหายใจเข้ากับเชือกรัดด้านหลังหน้ากากคลุมศรีษะ ปรับท่อให้โค้งด้านเหนือศรีษะ

สัญญาณเตือนเครื่องกรองอากาศ

(ดัง 1 ครั้ง)   แบตเตอรี่อ่อน – ต้องชาร์จไฟ

(ดัง 2 ครั้ง)  ลมอ่อน – ต้องเปลี่ยน Filter

(ดัง 3 ครั้ง)  ทั้งแบตเตอรี่อ่อน และกำลังลมอ่อนพร้อมกัน  – ต้องชาร์จไฟและเปลี่ยน Filter