ติดต่อขอรับ/สั่งซื้อเครื่อง PAPRs version 3

PAPRs version 3 (Powered Air Purifying Respirator) ประกอบไปด้วย หมวก และระบบลมสะอาดที่กรองผ่าน HEPA Filter รุ่นใหม่ที่มีขนาดเล็กลง แต่คงประสิทธิภาพเดิม เสียงเบาลง ปรับระดับใบพัดได้ ใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพื่อสร้างความดันบวกในหมวก ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานด้วยความปลอดภัย และลดการใช้ N95 พร้อมทั้งอุปกรณ์ ประกอบพร้อมใช้งาน

อุปกรณ์ PAPRs version 3 ของ THAIMIC ได้ผ่านการทดสอบและทดลองใช้งานจากหลายโรงเรียนแพทย์แล้วว่ามีความเหมาะสมกับการทำหัตถการที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ covid19 ในแผนกต่างๆของโรงพยาบาล

โรงพยาบาล และสถานพยาบาลที่สนใจที่จะขอรับเครื่อง PAPRs version 3 ที่ออกแบบและควบคุมการผลิตโดย THAIMIC สามารถลงทะเบียนได้ที่ LINK ด้านล่างนี้ โปรดลงรายละเอียดให้ครบถ้วน และรอการติดต่อยืนยันจากทาง THAIMIC อีกครั้ง