ข่าวสาร

กลุ่ม ThaiMIC ได้ส่งมอบ PAPR ที่ได้รับทุนวิจัยจาก วช ให้กับรพ.ภาครัฐ ไปแล้วกว่า 3,000 เครื่อง

กลุ่ม ThaiMIC ได้ส่งมอบ PAPR ที่ได้รับทุนวิจัยจาก วช ให้กับรพ.ภาครัฐ ไปแล้วกว่า 3,000 เครื่อง ทั้งนี้ ไม่รวมกับที่ผลิตเพิ่ม (จากวัตถุดิบที่เหลือจากทุนวิจัย ) เพื่อจำหน่าย/ซื้อบริจาคให้กับรพ.ต่างๆและคลินิคอีกหลายร้อยเครื่อง เมื่อคณะทำงานพร้อม เราจะแจ้งข่าวเพื่อเปิดรับคำสั่งซื้อผ่าน Facebook และ www.thaimicgroup.com

วช. มอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะ แก่หน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อรับมือ COVID-19

วช. มอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะ PAPR แก่หน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อรับมือ COVID-19 ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้านการรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เริ่มเวลา 9.00 – 16.30 น. โดยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย

THAIMIC นำเสนอเครื่อง PAPR ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 5 มิถุนายน 2563  กลุ่มไทยมิค ได้มีโอกาสเข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำเสนออุปกรณ์ PAPR ที่ทางกลุ่มไทยมิคได้ออกแบบพัฒนาและควบคุมการผลิต ซึ่งขณะนี้อุปกรณ์ PAPR รุ่นที่ 1 ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการเรงด่วนเรียบร้อยแล้ว สำหรับ PAPR รุ่นที่ 2 ที่ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ใช้งานก็ได้เริ่มเข้าสู่สายการผลิตแล้ว โดยทางมูลนิธิชัยพัฒนาก็ได้มีความสนใจที่จะสั่งซื้อ PAPR รุ่นที่ 2 ของกลุ่มไทยมิค เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรที่มีความต้องการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

THAIMIC มอบเครื่อง PAPR ให้กับโรงพยาบาลศิริราช

เครื่อง PAPR PAPR (Powered Air Purifying Respirator) คือชุดอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องป้องกันและกรองไวรัส ที่จะช่วยให้บุคลากรการแพทย์ทำงานด้วยความปลอดภัย และลดการใช้ N95 ไปด้วยในตัว โดยอุปกรณ์ PAPR ของทีม THAIMIC ได้ผ่านการออกแบบจากทีมแพทย์และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ต้นแบบได้ผ่านการทดสอบทางวิศวกรรมเรียบร้อยแล้ว และได้มีการส่งมอบเครื่องชุดแรกจำนวน 4 เครื่องให้กับทางโรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563