THAIMIC

กลุ่ม ThaiMIC ได้ส่งมอบ PAPR ที่ได้รับทุนวิจัยจาก วช ให้กับรพ.ภาครัฐ ไปแล้วกว่า 3,000 เครื่อง

กลุ่ม ThaiMIC ได้ส่งมอบ PAPR ที่ได้รับทุนวิจัยจาก วช ให้กับรพ.ภาครัฐ ไปแล้วกว่า 3,000 เครื่อง ทั้งนี้ ไม่รวมกับที่ผลิตเพิ่ม (จากวัตถุดิบที่เหลือจากทุนวิจัย ) เพื่อจำหน่าย/ซื้อบริจาคให้กับรพ.ต่างๆและคลินิคอีกหลายร้อยเครื่อง เมื่อคณะทำงานพร้อม เราจะแจ้งข่าวเพื่อเปิดรับคำสั่งซื้อผ่าน Facebook และ www.thaimicgroup.com

วช. มอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะ แก่หน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อรับมือ COVID-19

วช. มอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะ PAPR แก่หน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อรับมือ COVID-19 ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้านการรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เริ่มเวลา 9.00 – 16.30 น. โดยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย

1 2