ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

THAIMIC
ตึกอำนวยการชั้น3 ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700