เกี่ยวกับเรา

THAIMIC – Thai Multidisciplinary Innovation for Covid

การรวมกลุ่มของผู้ที่มีประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ เพื่อ คุย คิด ออกแบบ และลงมือทำสิ่งประดิษฐ์​ต่างๆ เพื่อต่อสู้กับภัยโควิดในครั้งนี้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันกลุ่ม THAIMIC ประกอบไปด้วยทีมงานจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้ง แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อสารมวลชน และอื่นๆ อีกมาก เรายังมีความต้องการผู้ร่วมงานในอีกหลายส่วนเพื่อร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ออกแบบ พัฒนา และผลิตโดยพวกเราชาวไทย เพื่อร่วมกันผ่านวิกฤติภัยโควิดในครั้งนี้กันอย่างยั่งยืน