การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้านการรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เริ่มเวลา 9.00 – 16.30 น. โดยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย