วช. มอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะ แก่หน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อรับมือ COVID-19

วช. มอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะ PAPR แก่หน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อรับมือ COVID-19 ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร