กลุ่ม ThaiMIC ได้ส่งมอบ PAPR ที่ได้รับทุนวิจัยจาก วช ให้กับรพ.ภาครัฐ ไปแล้วกว่า 3,000 เครื่อง

กลุ่ม ThaiMIC ได้ส่งมอบ PAPR ที่ได้รับทุนวิจัยจาก วช ให้กับรพ.ภาครัฐ ไปแล้วกว่า 3,000 เครื่อง
ทั้งนี้ ไม่รวมกับที่ผลิตเพิ่ม (จากวัตถุดิบที่เหลือจากทุนวิจัย )
เพื่อจำหน่าย/ซื้อบริจาคให้กับรพ.ต่างๆและคลินิคอีกหลายร้อยเครื่อง

เมื่อคณะทำงานพร้อม เราจะแจ้งข่าวเพื่อเปิดรับคำสั่งซื้อผ่าน Facebook และ www.thaimicgroup.com